1

În colțul din dreapta sus al aplicației pentru desktop Cisco Webex Meetings , selectați echipamentulpictogramă.

2

În lista derulantă, selectați Despre.

1

În meniul aplicației, selectați Cisco Webex Meetings.

2

În lista derulantă, selectați Despre Cisco Webex Meetings.