1

W prawym górnym rogu aplikacji klasycznej Cisco Webex Meetings wybierz biegikonę.

2

Na liście rozwijanej wybierz Informacje.

1

W menu aplikacji wybierz Cisco Webex Meetings.

2

Na liście rozwijanej wybierz opcję Informacje O Cisco Webex Meetings.