1

V pravom hornom rohu Stretnutia Cisco Webex desktopovej aplikácie, vyberte ozubené kolesoikonu.

2

V rozbaľovacom zozname vyberte O.

1

V ponuke aplikácie vyberte Stretnutia Cisco Webex.

2

V rozbaľovacom zozname vyberte O stretnutiach Cisco Webex.