1

Øverst i høyre hjørne av Cisco Webex Meetings skrivebordsappen, velg tannhjulet-ikonet.

2

Velg Om i rullegardinlisten.

1

Velg Cisco Webex Meetings på appmenyen.

2

Velg Om Cisco Webex Meetings i rullegardinlisten.