Naziv pristupnog koda značajke

Zadana vrijednost

Pridružena služba

Aktivacija filtriranja izvršnog poziva

#61

Izvršna osoba

Deaktivacija filtriranja izvršnog poziva

#62

Izvršna osoba

Poziv izvršnog pomoćnika*

#63

Izvršni pomoćnik

Poziv za pokretanje poziva izvršnog pomoćnika*

#64

Izvršni pomoćnik

Uključivanje izvršnog pomoćnika*

#65

Izvršni pomoćnik

Isključivanje izvršnog pomoćnika*

#66

Izvršni pomoćnik

*Zahtijeva dodatne znamenke kada se bira.

Pristupni kod značajke koji zahtijeva dodatne znamenke

Slijedi primjer opcija redoslijeda biranja za korištenje FAC-a pomoćnika izvršnog direktora.

Primjer pristupni kôd značajci za uključivanje:

Ako izvršni telefonski broj ili lokal nije naveden u FAC-u, tada se od pomoćnika traži izvršni telefonski broj ili lokal.

  • #65 - Zatim se traži izvršni telefonski broj ili lokal.

  • #65 + telefonski broj ili lokal.