שם קוד גישה לתכונה

ערך ברירת מחדל

שירות משויך

הפעלת סינון שיחות מנהלים

#61

מנהל בכיר

השבתת סינון שיחות מנהלים

#62

מנהל בכיר

דחיפת שיחה של עוזר-מנהל*

#63

עוזר למנהל בכיר

עוזר מנהל ליזום שיחה*

#64

עוזר למנהל בכיר

הצטרפות לעוזר מנהל*

#65

עוזר למנהל בכיר

ביטול הצטרפות עוזר מנהל*

#66

עוזר למנהל בכיר

*דורש ספרות נוספות בעת חיוג.

קוד גישה לתכונה הדורש ספרות נוספות

להלן דוגמה לאפשרויות רצף החיוג לשימוש ב-FAC של עוזר מנהל.

דוגמה לקוד גישה לתכונה בהצטרפות:

אם מספר הטלפון או השלוחה של המנהל לא מסופקים עם ה-FAC, העוזר מתבקש להזין את מספר הטלפון או השלוחה של המנהל.

  • #65 - לאחר מכן מתבקש עבור מספר הטלפון או השלוחה של המנהל.

  • #65 + מספר טלפון או שלוחה.