Navn på kode for funksjonstilgang

Standardverdi

Tilknyttet tjeneste

Aktivering av filtrering av lederanrop

#61

Leder

Deaktivering av deaktivering av målretting av lederanrop

#62

Leder

Executive-Assistent Call Push*

#63

Lederassistent

Lederassistent starte samtale*

#64

Lederassistent

Valg av lederassistent*

#65

Lederassistent

Velge bort lederassistent*

#66

Lederassistent

*Krever flere sifre ved oppringing.

Tilgangskode for funksjon som krever flere sifre

Nedenfor finner du et eksempel på alternativer for oppringingssekvens for bruk av en FAC for lederassistent.

Eksempel på tilgangskode for opt-in-funksjon:

Hvis lederens telefonnummer eller internnummer ikke følger med FAC, blir assistenten bedt om å oppgi lederens telefonnummer eller internnummer.

  • #65 – Deretter bedt om å oppgi lederens telefonnummer eller internnummer.

  • #65 + telefonnummer eller internnummer.