Nazwa kodu dostępu do funkcji

Wartość domyślna

Usługa powiązana

Aktywacja filtrowania połączeń wykonawczych

#61

Dyrektor wykonawczy

Dezaktywacja filtrowania połączeń wykonawczych

#62

Dyrektor wykonawczy

Executive-Assistant Call Push*

#63

Asystent dyrektora wykonawczego

Executive-Assistant Inicjuje połączenie*

#64

Asystent dyrektora wykonawczego

Zgoda na asystenta wykonawczego*

#65

Asystent dyrektora wykonawczego

Rezygnacja z asystenta wykonawczego*

#66

Asystent dyrektora wykonawczego

*Wymaga dodatkowych cyfr podczas wybierania numeru.

Kod dostępu do funkcji wymagający dodatkowych cyfr

Poniżej przedstawiono przykład opcji sekwencji wybierania numerów dla korzystania z FAC asystenta wykonawczego.

Przykład kodu dostępu do funkcji Opt-in:

Jeśli numer telefonu lub numer telefonu kierownika nie jest dostarczany z FAC, asystent jest monitowany o podanie numeru telefonu lub numeru telefonu lub numeru extension.

  • #65 - Następnie poproszono o podanie numeru telefonu lub numeru telefonu lub numeru telefonu.

  • #65 + numer telefonu lub numer telefonu.