Nazwa kodu dostępu funkcji

Wartość domyślna

Usługa powiązana

Aktywacja filtrowania połączeń kadry kierowniczej

#61

Dyrektor wykonawczy

Dezaktywacja filtrowania połączeń wykonawczych

#62

Dyrektor wykonawczy

Executive-Assistant Call Push*

#63

Asystent wykonawczy

Inicjowanie połączenia przez kierownika-asystenta*

#64

Asystent wykonawczy

Zastępca kierownika*

#65

Asystent wykonawczy

Opt-Out – asystent kierownika*

#66

Asystent wykonawczy

*Podczas wybierania wymaga dodatkowych cyfr.

Kod dostępu do funkcji, wymagający dodatkowych cyfr

Poniżej przedstawiono przykładowe opcje sekwencji wybierania dla korzystania z asystenta wykonawczego FAC.

Przykład kodu dostępu do funkcji wdzwaniania:

Jeśli numer telefonu lub numer wewnętrzny kierownika nie jest dostarczany z FAC, asystent zostanie poproszony o numer telefonu lub numer wewnętrzny kierownika.

  • #65 - Następnie poprosił o numer telefonu lub numer wewnętrzny kierownika.

  • #65 + numer telefonu lub numer wewnętrzny.