Webex web-mjesta sada podržavaju kriptografiju potvrđenu FIPS za end-to-end šifrirani način sastanka. Organizacije koje trebaju kriptografiju s certifikatom FIPS moraju koristiti end-to-end šifrirane sastanke ili koristiti usluge ovlaštene Webex FedRAMP za sastanke.

Sljedeće je potrebno kako bi se osigurala kriptografija provjerena FIPS:

 • Minimalna verzija Webex WBS32.12

 • Kupac mora zatražiti tehničku podršku Cisco Webex da postavi FIPS način rada na web- Web-mjesto Webex. Uključivanje FIPS na web- Web-mjesto Webex nameće FIPS način rada na modulima za šifriranje provjerenih FIPS u aplikacijama za Webex sastanak . Detalji ove validacije dostupni su ovdje: Cisco FIPS objektni modul .

 • Sastanci moraju biti konfigurirani za korištenje end-to-end enkripcije kako bi se iskoristili Ciscovi moduli provjereni FIPS, a ne zadana konfiguracija. Pročitaj ovo i vidi Omogućite end-to-end enkripciju pomoću tipova sesija end-to-end enkripcije za više pojedinosti o end-to-end enkripciji i njezinim ograničenjima.

 • Windows platforma hosta mora biti postavljena da koristi FIPS način rada, inače sljedeći proizvodi neće koristiti kriptografiju provjerenu FIPS:

  • Webex alati za produktivnost za Windows

  • WebACD

  • Webex Support

  • Access Anywhere