Cisco Webex-områder støtter nå FIPS-validert kryptografi for ende-til-ende-kryptert møtemodus. Organisasjoner som trenger FIPS-sertifisert kryptografi må bruke ende-til-ende-krypterte møter, eller bruke møtene som tilbys av Cisco Webex FedRAMP-autorisert tjeneste.

Følgende kreves for å sikre FIPS-validert kryptografi:

 • Minimum Webex-versjon WBS32.12

 • Kunden må be Cisco Webex om teknisk støtte for å angi FIPS-modus på kundens Webex-område. Hvis du aktiverer FIPS på Webex-området, fremtvinges FIPS-modus på FIPS-godkjente krypteringsmoduler i Cisco Webex-møteapplikasjoner. Detaljene for denne valideringen er tilgjengelige her: Cisco FIPS-objektmodul.

 • Møter må konfigureres til å bruke ende-til-ende-kryptering for å kunne utnytte Ciscos FIPS-validerte moduler, ikke standardkonfigurasjonen. Les dette, og se Aktivere ende-til-ende-kryptering ved hjelp av ende-til-ende-krypteringsøkttyper hvis du vil ha mer informasjon om ende-til-ende-kryptering og begrensninger for denne.

 • Vertens Windows-plattform må angis til å bruke FIPS-modus, ellers vil ikke følgende produkter bruke FIPS-validert kryptografi:

  • Cisco Webex-produktivitetsverktøy for Windows

  • WebACD

  • Cisco Webex Support

  • Access Anywhere