Witryny Webex obsługują teraz kryptografię zweryfikowaną przez FIPS w trybie spotkań szyfrowanych kompleksowo. Organizacje, które potrzebują certyfikowanej kryptografii FIPS, muszą korzystać ze spotkań szyfrowanych kompleksowo lub korzystać ze spotkań udostępnionych przez autoryzowaną usługę Webex FedRAMP.

Wymagania w celu zapewnienia zabezpieczeń kryptograficznych zweryfikowanych przez FIPS:

 • Aplikacja Webex w wersji WBS32.12 lub nowszej

 • Klient powinien zgłosić się do pomocy technicznej Cisco Webex w celu włączenia trybu FIPS w witrynie Webex klienta. Włączenie funkcji FIPS w witrynie Webex wymusza tryb FIPS w modułach szyfrowania zatwierdzonych przez FIPS w aplikacjach spotkań Webex. Szczegóły tej weryfikacji: Moduł obiektowy Cisco FIPS .

 • Aby można było korzystać z modułów Cisco z weryfikacją FIPS, w usłudze Meetings należy wcześniej skonfigurować szyfrowanie kompleksowe, a nie używać konfiguracji domyślnej. Przeczytaj to i zobacz Włączanie szyfrowania kompleksowego za pomocą typów sesji szyfrowania kompleksowego , aby uzyskać więcej informacji na temat szyfrowania kompleksowego i jego ograniczeń.

 • Aby można było korzystać z trybu FIPS, na platformie Windows prowadzącego należy wcześniej ustawić tryb FIPS. W przeciwnym razie z zabezpieczeń kryptograficznych zweryfikowanych przez FIPS nie będą mogły korzystać następujące produkty:

  • Narzędzia zwiększające wydajność Webex dla systemu Windows

  • WebACD

  • Webex Support

  • Access Anywhere