Cisco Webex lokacije sada podržavaju FIPS proverenu kriptografiju za end-to-end šifrovani režim sastanka. Organizacije kojima je potrebna FIPS sertifikovana kriptografija moraju da koriste end-to-end šifrovane sastanke ili da koriste sastanke pod uslovom da je Cisco Webex FedRAMP ovlašćeni servis.

Potrebno je da biste obezbedili FIPS proverenu kriptografiju:

  • Minimalna Webex verzija WBS32.12

  • Klijent mora da zatraži tehničku podršku za Cisco Webex da bi postavio FIPS režim na Webex lokaciji klijenta. Uključivanje FIPS-a na Webex lokaciji primenjuje FIPS režim na FIPS modulima za šifrovanje proverenih u Cisco Webex aplikacijama za sastanke. Detalji ove provere valjanosti dostupni su ovde: Cisco FIPS modul objekta.