1

Ako dijaloški okvir Dodjela sesije prekida još nije otvoren, kliknite Breakout da biste ga otvorili.


 

Samo jedno glavno računalo ili cohost mogu istovremeno otvoriti dijaloški okvir dodjele sesije prekida.

2

Kliknite Završi sve sesije prekida > Završi sesije.

Sudionici vide ovakvu poruku kada završite sve sesije bijega.

Što učiniti sljedeće

Ako kasnije želite ponovno koristiti sesije prekida, možete ih ponovno pokrenuti klikom na Započni sesijeprekida.

1

Dodirnite Dodatne mogućnostiViše opcija > sesiji bijega.


 

Ako gumb Sesija prekida nije dostupan, netko drugi uređuje sesije prekida.Pitajte domaćina ili cohost ako oni uvode promjene.

2

Dodirnite Završi sve sesije prekida > Završne sesije.

Sesije prekida zatvaraju poruku
Ako odlučite prikazati upozorenje o odbrojavanju, sudionici će vidjeti ovakvu poruku kada završite sve sesije prekida.
Sve sesije zatvorit će poruku

Što učiniti sljedeće

Ako kasnije želite ponovno koristiti sesije prekida, možete ih ponovno pokrenuti tako da dodirnete Dodatne mogućnostiViše opcija > Sesija prekida > Započnite sesijeprekida.

Započni sesije rasprave u skupinama