1

Ako dijaloški okvir za dodjelu sesije proboja već nije otvoren, kliknite na Breakout da biste ga otvorili.


 

Samo jedan domaćin ili kohost može imati Dodjela izvanredne sesije dijaloški okvir se otvara odjednom.

2

Kliknite Završi sve sesije proboja > Završi sesije.

Sudionici vide ovakvu poruku kada završite sve seanse proboja.

Što učiniti sljedeće

Ako kasnije želite ponovno koristiti sesiju proboja, možete je ponovno pokrenuti klikom na Pokreni sesiju proboja.

1

Dodirnite Više opcijaMore options > Izdvojna sesija .


 

Ako je Izdvojna sesija gumb nije dostupan, netko drugi uređuje odvojene sesije. Pitajte domaćina ili sudomaćina rade li promjene.

2

Dodirnite End All Breakout Sessions > End Sessions.

Breakout sessions are closing message
Ako ste odabrali prikazati upozorenje za odbrojavanje, sudionici će vidjeti ovakvu poruku kada završite sve sesije prekida.
All sessions will close message

Što učiniti sljedeće

Ako kasnije želite ponovno koristiti sesije sesije, možete ih ponovno pokrenuti dodirom Više opcijaMore options > Izdvojna sesija > Započnite izvanredne sesije .

Start breakout sessions