1

Ako dijaloški okvir za dodjelu sesije proboja već nije otvoren, kliknite na Breakout da biste ga otvorili.


 

Samo jedan domaćin ili kohost može imati Dodjela izvanredne sesije dijaloški okvir se otvara odjednom.

2

Kliknite Završi sve sesije proboja > Završi sesije.

Sudionici vide ovakvu poruku kada završite sve seanse proboja.

Što učiniti sljedeće

Ako kasnije želite ponovno koristiti sesiju proboja, možete je ponovno pokrenuti klikom na Pokreni sesiju proboja.

1

Dodirnite Više opcijaViše opcija > Izdvojna sesija .


 

Ako je Izdvojna sesija gumb nije dostupan, netko drugi uređuje odvojene sesije. Pitajte domaćina ili sudomaćina rade li promjene.

2

Dodirnite End All Breakout Sessions > End Sessions.

Izdvojene sesije zatvaraju poruku
Ako ste odabrali prikazati upozorenje za odbrojavanje, sudionici će vidjeti ovakvu poruku kada završite sve sesije prekida.
Sve sesije će zatvoriti poruku

Što učiniti sljedeće

Ako kasnije želite ponovno koristiti sesiju proboja, možete je ponovno pokrenuti dodirom na Više opcija Više opcija > Sesija proboja > Započnite sesiju proboja.

Započni sesije rasprave u skupinama