1

Ako dijalog za dodelu sesije proboja već nije otvoren, kliknite na Proboj da biste ga otvorili.


 

Samo jedan organizator ili suorganizator može istovremeno da ima dodelu sesije za manju grupu učesnika dijalog se otvori.

2

Kliknite na Završi sve sesije proboja > Završi sesije.

Prisutni vide ovakvu poruku kada završite sve sesije proboja.

Šta je sledeće

Ako želite da ponovo koristite sesije proboja kasnije, možete ponovo da ih pokrenete klikom na Pokreni sesije proboja.

1

Dodirnite više opcija > sesiji za manju Još opcijagrupu učesnika.


 

Ako je dugme "Sesija za manju grupu učesnika" nedostupno, neko drugi uređuje sesije za manje grupe učesnika. Obratite se organizatoru ili suorganizatoru da li prave promene.

2

Dodirnite Završi sve sesije proboja > Završi sesije.

Sesije za manje grupe učesnika zatvaraju poruku
Ako ste izabrali da prikažete upozorenje o odbrojavanju, učesnici će videti ovakvu poruku kada završite sve sesije proboja.
Sve sesije će zatvoriti poruku

Šta je sledeće

Ako želite da ponovo koristite sesije proboja kasnije, možete ponovo da ih pokrenete tako što ćete dodirnuti Više opcija Još opcija > Sesija proboja > Započnite sesije proboja.

Pokreni sesije za manje grupe učesnika