1

Ako dijalog dodeljivanje sesije prekidanja nije već otvoren, kliknite na dugme "Prekid " da biste ga otvorili.


 

Samo jedan domaćin ili kohost mogu istovremeno da otvore dijalog dodeljivanje sesije prekida.

2

Kliknite na dugme Završi sve sesije prekida > završi sesije.

Učesnici vide ovakvu poruku kada završite sve sesije prekida.

Šta je sledeće

Ako kasnije ponovo želite da koristite sesije prekida, možete ih ponovo pokrenuti tako što ćete kliknuti na dugme "Započni sesije prekida".

1

Dodirnite stavku Još Još opcija opcija > sesiji prekida.


 

Ako dugme "Sesija prekida " nije dostupno, neko drugi uređuje sesije prekida.Pitajte domaćina ili kohost da li prave promene.

2

Dodirnite Završi sve sesije prekidanja > završetka sesija.

Sesije prekidanja zatvaraju poruku
Ako ste odabrali da prikažete upozorenje o odbrojavanju, učesnici će videti ovakvu poruku kada završite sve sesije prekida.
Sve sesije će zatvoriti poruku

Šta je sledeće

Ako kasnije ponovo želite da koristite sesije prekida, možete ih ponovo pokrenuti tako što ćete dodirnuti opciju "Još opcija > Još opcijasesija prekidanja" > započnite sesije prekida.

Pokreni sesije za manje grupe učesnika