1

Om tilldelning av det här mötet dialogruta inte redan är öppen klickar du på Breakout för att öppna den.


 

Endast en värd eller cohost kan ha Tilldelning av privat möte dialogruta öppnas åt gången.

2

Klicka på Avsluta alla möten > Avsluta möten.

Deltagarna ser ett meddelande så här när ni avslutar alla möten.

Nästa steg

Om du vill använda det breakoutade mötena igen senare, kan du starta om dem genom att klicka på Starta breakoutmöten.

1

Tryck Fler alternativFler alternativ > Privat möte .


 

Om Privat möte knappen är inte tillgänglig, någon annan redigerar privata möten. Fråga värden eller medvärden om de gör ändringar.

2

Tryck på Avsluta alla > avsluta möten.

Privata möten är ett avslutande meddelande
Om du väljer att visa en nedräkningsvarning kommer deltagarna att se ett meddelande som detta när du avslutar alla möten.
Alla sessioner kommer att avsluta meddelandet

Nästa steg

Om du vill använda det breakoutade mötet igen senare, Fler alternativkan du starta om demgenom att knacka på Fler alternativ > för det > mötet.

Starta privata möten