1

Hvis Breakout økt oppgave dialogboksen er ikke allerede åpen, klikk Bryte ut for å åpne den.


 

Bare én vert eller medvert kan ha dialogboksen Tilordning av separatøkt åpen om gangen.

2

Klikk Avslutt alle breakout-økter > Avslutt økter.

Deltakere ser en melding som denne når du avslutter alle breakout-økter.

Hva nå?

Hvis du ønsker å bruke breakout økter igjen senere, kan du starte dem på nytt ved å klikke Start breakout-økter.

1

Trykk på Flere alternativer Flere alternativer > Separatøkt.


 

Hvis Separatøkt-knappen ikke er tilgjengelig, redigerer noen andre separatøktene. Spør verten eller medverten om de gjør endringer.

2

Trykk på Avslutt alle breakout-økter > Avslutt økter.

Separatøkter er avsluttende melding
Hvis du velger å vise en nedtellingsadvarsel, ser deltakerne en melding som denne når du avslutter alle breakout-økter.
Alle økter vil lukke melding

Hva nå?

Hvis du vil bruke breakout-øktene igjen senere, kan du starte dem på nytt ved å trykke Flere valg Flere alternativer > Breakout-økt > Start Breakout-økter.

Start separatøkter