1

Pokud dialogové okno Úniková relace ještě není otevřeno, kliknutím na tlačítko Únik ji otevřete.


 

Pouze jeden hostitel nebo spoluhostitel může mít příponu Přiřazení schůzky ve skupinách dialogové okno otevřená.

2

Klikněte na možnost Ukončit všechny ústupové relace > Ukončit relace.

Účastníci vidí zprávu, jako je tato, když ukončíte všechny breakout relace.

Co dělat dál

Pokud chcete použít breakout relace znovu později, můžete je restartovat kliknutím na tlačítko Start breakout relace.

1

Klepněte na Další možnostiDalší možnosti > Schůzka ve skupinách .


 

Pokud možnost Schůzka ve skupinách není k dispozici, schůzky ve skupinách upravuje někdo jiný. Zeptejte se hostitele nebo spoluhostitele, zda provádějí změny.

2

Klepněte na možnost Ukončit všechny ústupové relace > Ukončit relace.

Zpráva o zavírání schůzek ve skupinách
Pokud jste se rozhodli zobrazit varování o odpočítávání, účastníci uvidí zprávu, jako je tato, když skončíte všechny breakout relace.
Všechny relace zavřou zprávu

Co dělat dál

Pokud budete chtít lekce breakoutu použít znovu později, můžete je restartovat klepnutím na Další možnosti Další možnosti > Relace breakoutu > Zahájit lekce breakoutu.

Zahájit schůzky ve skupinách