1

jeśli Przydział sesji grupowej okno dialogowe nie jest jeszcze otwarte, kliknij Wybuch aby go otworzyć.


 

Tylko jeden gospodarz lub współgospodarz może mieć Przydział sesji grupowej okno dialogowe otwarte na raz.

2

Kliknij Zakończ wszystkie sesje podgrup > Zakończ sesje.

Po zakończeniu wszystkich sesji grupowych uczestnicy zobaczą taki komunikat.

Co zrobić dalej

Jeśli chcesz skorzystać z sesje rozjazdowe ponownie później, możesz je ponownie uruchomić, klikając Rozpocznij sesje grupowe.

1

Uzyskiwać Więcej opcji Więcej opcji > Sesja Przerwy.


 

jeśli Sesja Przerwy przycisk jest niedostępny, ktoś inny edytuje sesje grupowe. Zapytaj gospodarza lub współgospodarza, czy wprowadzają zmiany.

2

Uzyskiwać Zakończ wszystkie sesje grupowe > Sesje końcowe.

Sesje grupowe to wiadomość zamykająca
Jeśli wybierzesz wyświetlanie ostrzeżenia o odliczaniu, uczestnicy zobaczą komunikat podobny do tego po zakończeniu wszystkich sesji grupowych.
Wszystkie sesje zamkną wiadomość

Co zrobić dalej

Jeśli chcesz ponownie skorzystać z sesji grupowych później, możesz je ponownie uruchomić, dotykając Więcej opcji Więcej opcji > Sesja Przerwy > Rozpocznij sesje grupowe.

Rozpocznij sesje grupowe