Kome se mogu obratiti za pomoć pri uključivanju u audiokonferencijsku konferenciju?

Kome se mogu obratiti za pomoć pri uključivanju u audiokonferencijsku konferenciju?

Kako mogu dobiti pomoć pri uključivanju u audiokonferencijsku konferenciju?

Kome se mogu obratiti za pomoć pri pridruživanju telekonferenciji treće strane?

Imam problema s priključivanjem telekonferenciji treće strane.

Trebam brojeve poziva za ne-Webex audio konferenciju.


Napomena:

Brojevi za uključivanje biranjem za audiokonferencijsku konferenciju podložni su promjenama. Uvijek pogledajte brojeve prikazane u prozoru Uključivanje u audiokonferencijsku konferenciju ili audiovezu (ovisno o verziji web-mjesta) koji se pojavljuje kada se uključite u sastanak.


Otopina:

Opću pomoć pri uključivanju u audiokonferencijsku konferenciju u sastanku potražite u pozivnici e-poštom ili obvezi u kalendaru. Potražite odjeljak s posebnim uputama o uključivanju u zvuk.

Ako imate pitanja ili problema s uključivanjem u audiokonferenciju u sastanku, kome se obratite za pomoć ovisit će o davatelju usluge telekonferencije.

Kako znati koristi li audiokonferencijska konferencija Webex Audio

Birajte u broj telekonferencije prikazan u pozivnici:

  • Ako čujete Webex pozdrav, zvuk je zakazan putem Webexa.
  • Ako ne čujete webex pozdrav, zvuk je zakazan putem davatelja usluga treće strane. (ne-Webex)
    • Za pomoć pri pridruživanju audiokonfere konferenciji putem davatelja usluga treće strane nazovite podršku za tu uslugu audiokonferencijske konferencije. Vaš domaćin trebao bi vam moći pomoći u kontaktiranju službe za podršku za druge usluge konferencije.

Pomoć pri kontaktiranju glavnog računala potražite u odjeljku: WBX71898 - Kako se mogu obratiti domaćinu sastanka?

Je li taj članak bio koristan?