Ako imate partnerski pristup, možete koristiti uslugu Cisco HCS Upgrade u Cisco Webex ControlHubu . Pomoću servisa Upgrade nadogradite verzije softvera, instalirajte COP datoteke te ponovno pokrenite i promijenite verzije aplikacija objedinjene komunikacije (UC) koje HCS koristi.

Ova usluga pruža konsolidirani prikaz klastera i čvorova komponenti za nadogradnju. Možete nadograditi sve klastere i čvorove s jednog web-mjesta, a istovremeno možete nadograditi jedan ili više klastera.

Morate se prijaviti u Cisco Webex Control Hub s partnerskim pristupom.

Kada se prijavite u Cisco Webex Control Hub, provjerite vidite li mogućnost Usluge. Ako ne, preklopni gumb omogućuje nastavak postavljanja i korištenja usluge nadogradnje HCS-a.

Morate se prijaviti sa svojim Cisco.com vjerodajnicama kako biste pristupili svim dokumentima vezanim uz Cisco HCS jer je usluga nadogradnje HCS-a ograničena na HCS partnere. Detalje potražite u korisničkom priručniku hcs servisa za nadogradnju.