Ako imate partnerski pristup, možete da koristite uslugu Cisco HCS nadogradnje u kontrolnom čvorištu Cisco Webex. Koristite uslugu nadogradnje da biste nadogradili verzije softvera, instalirali COP datoteke i ponovo pokrenuli i promenili verzije aplikacija "Objedinjene komunikacije ( UC) koje HCS koristi.

Ova usluga obezbeđuje konsolidovani prikaz klastera i čvorova komponenti za nadogradnju. Možete da nadogradite sve klastere i čvorove sa jedne lokacije, a istovremeno možete da nadogradite jedan ili više klastera.

Morate se prijaviti u Cisco Webex Control Hub sa partnerskim pristupom.

Kada se prijavite u kontrolno čvorište kompanije Cisco Webex, proverite da li vidite opciju "Usluge". Ukoliko to nije tako, preklopnik vam omogućava da nastavite da positrate i koristite uslugu nadogradnje HCS-a.

Morate da se prijavite sa Cisco.com da biste pristupili svim Cisco HCS srodnim dokumentima jer je usluga nadogradnje HCS-a ograničena na HCS partnere. Više detalja potražite u korisničkom vodiču usluge nadogradnje HCS-a.