Om du har partner åtkomst kan du använda Cisco HCS Upgrade-tjänsten i Cisco Webex Control Hub. Använd uppgraderings tjänsten för att uppgradera program varu versionerna, installera COP-filer och starta om och växla versioner av Unified Communications (UC)-program som används av HCS.

Den här tjänsten tillhandahåller en konsol IDE rad vy av kluster och Component-noder som ska uppgraderas. Du kan uppgradera alla kluster och noder från en enda webbplats, och du kan uppgradera ett eller flera kluster samtidigt.

Du måste logga in på Cisco Webex Control Hub med partner åtkomst.

När du har loggat in på Cisco Webex Control Hub kontrollerar du att du ser alternativet tjänster. Om den inte är aktive rad kan du fortsätta att installera och använda HCS uppgraderings tjänst.

Du måste logga in med dina Cisco.com -autentiseringsuppgifter för att få till gång till alla Cisco HCS-relaterade dokument eftersom HCS uppgraderings tjänst är begränsad till HCS-partner. Se användar handboken för HCS Upgrade-tjänsten för mer information.