Jeśli masz dostęp partnerski, możesz skorzystać z usługi Cisco HCS Upgrade w Cisco Webex Control Hub. Usługa uaktualniania służy do uaktualniania wersji oprogramowania, instalowania plików COP oraz ponownego uruchamiania i przełączania wersji aplikacji ujednoliconej komunikacji (UC) używanych przez HCS.

Ta usługa zapewnia skonsolidowany widok klastrów i węzłów składników do uaktualnienia. Wszystkie klastry i węzły można uaktualnić z jednej lokacji, a jednocześnie można uaktualnić jeden lub więcej klastrów.

Musisz zalogować się do Cisco Webex Control Hub z dostępem dla partnerów.

Po zalogowaniu się do Cisco Webex Control Hubsprawdź, czy widzisz opcję Usługi. Jeśli nie, przełącznik umożliwia kontynuowanie konfigurowania i korzystania z usługi HCS Upgrade.

Aby uzyskać dostęp do wszystkich dokumentów związanych z Cisco HCS, należy zalogować się przy użyciu poświadczeń Cisco.com, ponieważ usługa UAKTUALNIENIA HCS jest ograniczona do partnerów HCS. Szczegółowe informacje można znaleźć w Podręczniku użytkownika usługi uaktualniania HCS.