Status odsutnosti možete vidjeti samo u web-aplikacijiWebex:

Ako niste sigurni u postavljanje, obratite se administratoru za pomoć.

Idite na Microsoft Outlook ili Google kalendar da biste postavili automatske odgovore.

Vaš status u webex aplikaciji automatski se ažurira u roku od 20 minuta, a slika profila prikazuje se ovako: .

Osobe u vašoj tvrtki ili ustanovi vidjet će vaš status:

  • Kad su te @mention.

  • Kada vide tvoje ime na popisu prostora.

  • Pod tvojim imenom kada ti izravno odaju poruku.

  • Kada vide vaše ime na popisu osoba u prostoru.

  • Na popisu rezultata kada traže vaše ime.