Du kan bara se din status utanför kontoret i Webex-appen:

  • När du ställer in dina automatiska svar för off office-svar i Microsoft Outlook eller ditt off-office- eller semestersvar i Google Kalender, se Off-office- eller semestersvar för Gmail för mer information.

    Detta är inte detsamma som att välja Utanför kontoret när du schemalägger ett möte eller ett möte.

  • När din kalender är integrerad med Webex-appen

Om du är osäker på konfigurationen kontaktar du administratören för att få hjälp.

Gå till Microsoft Outlook eller Google Kalender för att ställa in dina automatiska svar.

Din status i Webex-appen uppdateras automatiskt inom 20 minuter och din profilbild visas så här: .

Personer i din organisation kommer att se din status:

  • När de @nämner dig.

  • När de ser ditt namn i utrymmeslistan.

  • Under ditt namn när de meddelar dig direkt.

  • När de ser ditt namn i ett utryms lista över personer.

  • I resultatlistan när de söker efter ditt namn.