Status van kancelarije možete da vidite samo u aplikaciji Webex:

  • Kada podesite automatske odgovore za van kancelarije u Microsoft Outlook ili van kancelarije ili odgovor na odmor u Google kalendaru, pogledajte "Van kancelarije" ili "odmor" za Gmail za više informacija.

    Ovo nije isto kao izbor van kancelarije prilikom zakazivanja sastanka ili sastanka.

  • Kada je kalendar integrisan sa aplikacijom Webex

Ako niste sigurni u vezi sa podešavanjem, obratite se administratoru za pomoć.

Pristupite opciji Microsoft Outlook Google kalendar da biste podesili automatske odgovore.

Vaš status u aplikaciji Webex se automatski ažurira u roku od 20 minuta, a slika profila će se prikazati ovako: .

Osobe u vašoj organizaciji će videti vaš status:

  • Kad te @mention.

  • Kada vide vaše ime na listi prostora.

  • Pod vašim imenom kada vam direktno poruče poruku.

  • Kada vide vaše ime na listi "Osobe" prostora.

  • Na listi rezultata kada traže vaše ime.