Можете да видите само състоянието на вашия извън офиса в Webex:

  • Когато зададете автоматичните отговори за отсъствие от работа в Microsoft Outlook или в отсъствие или в отговор на отсъствие в Google Календар, вижте Отговор в отсъствие или отговор на почивка за Gmail за повече информация.

    Това не е същото като избора "Извън офиса", когато планирате среща или събрание.

  • Когато вашият календар е интегриран със Cisco Webex

Ако не сте сигурни за инсталирането, обърнете се към администратора си за помощ.

Отидете в Microsoft Outlook или Google Календар, за да зададете автоматичните отговори.

Състоянието ви в Webex автоматично се актуализира в рамките на 20 минути и снимката на потребителския ви профил се показва по следния .

Хората във вашата организация ще виждат състоянието ви:

  • Когато те @mention.

  • Когато видят името ти в списъка с интервали.

  • Под ваше име, когато ви кажат директно.

  • Когато видят името ти в списъка с хора на космоса.

  • В списъка с резултати, когато търсят името ви.