Du kan bare se fraværende-statusen din i Webex-appen:

  • Når du angir automatiske svar som fraværende i Microsoft Outlook eller fraværende eller feriesvar i Google-kalender, kan du se Ikke fra kontoret eller feriesvar for Gmail hvis du vil ha mer informasjon.

    Dette er ikke det samme som å velge Fraværende når du planlegger en avtale eller et møte.

  • Når kalenderen er integrert med Webex-appen

Hvis du er usikker på oppsettet ditt, kan du kontakte administrator for å få hjelp.

Gå til Microsoft Outlook eller Google Calendar for å angi automatiske svar.

Statusen din i Webex-appen oppdateres automatisk innen 20 minutter, og profilbildet ditt vises slik: .

Personer i organisasjonen din vil se statusen din:

  • Når de @omtaler deg.

  • Når de ser navnet ditt i områdelisten.

  • Under navnet ditt når de sender deg direkte meldinger.

  • Når de ser navnet ditt i et områdes Person-liste.

  • I resultatlisten når de søker etter navnet ditt.