Status poza biurem można zobaczyć tylko w aplikacji Webex:

  • Po ustawieniu automatycznych odpowiedzi w przypadku nieobecności w biurze w programie Microsoft Outlook lub odpowiedzi w przypadku nieobecności w biurze lub urlopie w Kalendarzu Google, zobacz odpowiedź na nieobecność w biurze lub urlopie w Gmailu , aby uzyskać więcej informacji.

    Nie jest to takie samo, jak wybranie opcji Poza Biurem podczas planowania spotkania lub spotkania.

  • Gdy kalendarz jest zintegrowany z aplikacją Webex

Jeśli nie masz pewności co do konfiguracji, skontaktuj się z administratorem w celu uzyskania pomocy.

Przejdź do programu Microsoft Outlook lub Kalendarza Google, aby ustawić automatyczne odpowiedzi.

Twój status w aplikacji Webex jest automatycznie aktualizowany w ciągu 20 minut, a Twoje zdjęcie profilowe jest wyświetlane w ten sposób: .

Osoby w Twojej organizacji zobaczą Twój status:

  • Kiedy cię @wzmiankują.

  • Gdy widzą Twoje imię i nazwisko na liście obszarów.

  • Pod Twoim imieniem i nazwiskiem, gdy będą wysyłane bezpośrednio do Ciebie.

  • Kiedy zobaczą twoje imię na liście osób w przestrzeni.

  • Na liście wyników podczas wyszukiwania Twojego imienia i nazwiska.