Na webexovom svemirskom sastanku svi mogu isključiti zvuk drugih sudionika.

Na webex sastancima ili sastancima osobne sobe samo domaćin i suvoditelj mogu isključiti zvuk drugima.

U jednom pozivu također je moguće isključiti zvuk druge osobe.


Ne možete uključiti zvuk sudionika nakon što ih isključite, morat će se ponovno uključiti u zvuk. Međutim, domaćin i suvoditelj mogu zatražiti od sudionika da ponovno uključe zvuk izravno s popisa sudionika. Dodirnite ime sudionika i odaberite Zatraži ponovno uključivanje zvuka. Sudionik prima obavijest u kojoj se od njega traži da ponovno uključi zvuk.

1

n poziv ili sastanak otvorite popis sudionika tako da dodirnete Sudionici iz kontrola poziva.

2

Dodirnite sudionike koje želite isključiti zvuk i odaberite Isključi zvuk.1

U pozivu ili sastanku dodirnite popis sudionika.

2

Dodirnite sudionike koje želite isključiti zvuk i odaberite Isključi zvuk.

1

U pozivu ili sastanku dodirnite popis sudionika.

2

Dodirnite sudionike koje želite isključiti zvuk i odaberite Isključi zvuk.

1

U pozivu ili sastanku dođite do popisa sudionika.

2

Odaberite sudionike koje želite isključiti zvuk i odaberite Isključi zvuk.