При среща в пространството Webex всеки може да заглушава останалите участници.

В срещите в Webex или срещите в личните стаи само домакинът съ-домакинът t могат да заглушават останалите.

В едно на едно обаждане е възможно и да заглушиш другия човек.


Не можете да немутирате участниците, след като сте ги заглушили, те ще трябва да се размутират. Домакинът и съ-домакинът обаче могат да поискат от участниците да отмутират директно от списъка с участници. Докоснете върху името на участника и изберете Заявка за unmute. Участникът получава известие да отмени заглушаването

1

N обаждане или събрание, отворете списъка с участници, като докоснете Участниците от контролите за обаждания.

2

Докоснете участниците, които искате да заглушите, и изберете заглушаване на аудиото.1

В повикване или среща докоснете списъка с участници.

2

Докоснете участниците, които искате да заглушите, и изберете заглушаване на аудиото.

1

В повикване или среща докоснете списъка с участници.

2

Докоснете участниците, които искате да заглушите и изберете Заглушаване.

1

От разговор или среща се придвижете до списъка с участници.

2

Изберете участниците, които искате да заглушите, и изберете заглушаване на аудиото.