В уебекс космическа среща всеки може да заглуши други участници.

В webex срещи или лични срещи стая само домакинът и съ-домакинът могат да заглушават другите.

В едно на едно обаждане е възможно и да заглушиш другия човек.


Не можете да немутирате участниците, след като сте ги заглушили, те ще трябва да се размутират. Домакинът и съ-домакинът обаче могат да поискат от участниците да отмутират директно от списъка с участници. Докоснете върху името на участника и изберете Заявка за unmute. Участникът получава известие с молба да не мутират.

1

n обаждане или събрание, отворете списъка с участници, като докоснете Участниците от контролите за обаждания.

2

Докоснете участниците, които искате да заглушите, и изберете заглушаване на аудиото.1

В обаждане или събрание докоснете списъка с участници.

2

Докоснете участниците, които искате да заглушите, и изберете заглушаване на аудиото.

1

В обаждане или събрание докоснете списъка с участници.

2

Докоснете участниците, които искате да заглушите, и изберете изключване на звука.

1

В разговор или събрание навигирайте до списъка с участници.

2

Изберете участниците, които искате да заглушите, и изберете заглушаване на аудиото.