I ett Webex-utrymmesmöte kan alla stänga av ljudet för andra mötesdeltagare.

I Webex-personligt rum möten kan endast värden och värden stänga av ljudet för andra.

I ett samtal kan du även stänga av ljudet för den andra personen.


Du kan inte slå på ljudet för mötesdeltagare när du har stängat av deras ljud. De måste då själva slå på ljudet. Värden och samvärden kan dock begära att mötesdeltagarna ska slå på ljudet direkt från deltagarlistan. Knacka på mötesdeltagarens namn och välj Begär ljud på. Mötesdeltagaren får ett meddelande som ber dem slå på ljudet.

1

n ett samtal eller ett möte öppnar du mötesdeltagarnas lista genom att knacka på Mötesdeltagare i samtalskontrollerna.

2

Knacka på mötesdeltagarna som du vill stänga av ljudet för och välj Stäng av ljud.1

Knacka på mötesdellistan i ett samtal eller i ett möte.

2

Knacka på mötesdeltagarna som du vill stänga av ljudet för och välj Stäng av ljud.

1

Knacka på mötesdellistan i ett samtal eller i ett möte.

2

Knacka på mötesdeltagarna som du vill stänga av ljudet för och välj Ljud av.

1

I ett samtal eller ett möte navigerar du till listan över mötesdeltagare.

2

Välj vilka mötesdeltagare du vill stänga av ljudet för och välj Stäng av ljud.