Podczas spotkania w obszarze Webex każdy może wyciszyć innych uczestników.

W przypadku spotkań Webex lub spotkań w pokoju osobistym tylko gospodarz i współgospodarze mogą wyciszyć inne osoby.

Za pomocą jednego połączenia można wyciszyć drugą osobę również.


Nie można wyłączyć wyciszania uczestników, gdy je wyłączysz, ale będą musiały wyłączyć wyciszenie Jednak Host i współpracujący Host mogą prosić uczestników o wyłączenie wyciszenia bezpośrednio z listy uczestników. Dotknij nazwy uczestnika i wybierz opcję Usuń wyciszenie żądania. Uczestnik otrzymuje powiadomienie z prośbą o wyłączenie wyciszenia.

1

N a połączenie lub spotkanie, Otwórz listę uczestników, wybierając ich z elementów sterujących połączeniami

2

Dotknij uczestników, których chcesz wyciszyć, i wybierz opcję Wycisz dźwięk.1

W trakcie połączenia lub spotkania dotknij listy uczestników.

2

Dotknij uczestników, których chcesz wyciszyć, i wybierz opcję Wycisz dźwięk.

1

W trakcie połączenia lub spotkania dotknij listy uczestników.

2

Stuknij uczestników, których chcesz wyciszyć, i wybierz wycisz.

1

W trakcie połączenia lub spotkania przejdź do listy uczestników.

2

Wybierz uczestników, których chcesz wyciszyć, i wybierz opcję Wycisz dźwięk.