I et Webex Space-møte kan alle dempe andre deltakere.

I Webex-møter eller personlige rommøter er det bare verten og medverten som kan dempe andre.

I en samtale er det også mulig å dempe den andre personen.


Du kan ikke oppheve dempingen av deltakere når du har dempet dem, de må oppheve dempingen av seg selv. Verten og medverten kan imidlertid be deltakerne om å oppheve dempingen direkte fra deltakerlisten. Trykk på deltakerens navn, og velg Be om opphevdemping. Deltakeren mottar et varsel der han blir bedt om å oppheve dempingen.

1

n en samtale eller et møte, åpner du deltakerlisten ved å trykke deltakere fra anropskontrollene.

2

Trykk på deltakerne du vil dempe, og velg demp lyd.1

Trykk deltakerlisten i en samtale eller et møte.

2

Trykk på deltakerne du vil dempe, og velg demp lyd.

1

Trykk deltakerlisten i en samtale eller et møte.

2

Trykk på deltakerne du vil dempe, og velg Demp.

1

Gå til deltakerlisten i en samtale eller et møte.

2

Velg deltakerne du vil dempe, og velg demp lyd.