I et Webex-områdemøte kan alle dempe andre deltakere.

I Webex-møter eller personlige rommøter, kan bare verten og delverten dempe andre.

I ett anrop er det også mulig å dempe den andre personen.


Du kan ikke fjerne demping av deltakerne når du har dempet dem, må de oppheve dempingen. Verten og den systemansvarlige kan imidlertid be deltakerne fjerne demping direkte fra deltaker listen. Trykk på deltakerens navn og velg be om Opphev demping. Deltakeren mottar et varsel der de blir bedt om å oppheve demping.

1

N en samtale eller et møte, åpner du deltaker listen ved å trykke deltakerne fra anrops kontrollene.

2

Trykk på deltakerne du vil dempe, og velg Demp lyd.1

Trykk på deltakerlisten i en samtale eller et møte.

2

Trykk på deltakerne du vil dempe, og velg Demp lyd.

1

Trykk på deltakerlisten i en samtale eller et møte.

2

Trykk på deltakerne du vil dempe, og velg Demp.

1

Naviger til deltakerlisten i en samtale eller et møte.

2

Velg deltakerne du vil dempe, og velg Demp lyd.