In een Webex-ruimtevergadering kan iedereen de andere deelnemers dempen.

In Webex-vergaderingen of vergaderingen in persoonlijke ruimten kunnen alleen de host en de co-host anderen dempen.

In één gesprek is het ook mogelijk om de andere persoon te dempen.


U kunt de demping van de deel nemers niet opheffen nadat u ze hebt gedempt, dan moeten ze dempen ongedaan maken. De host en co-host kunnen de deel nemers echter ook vragen de demping rechtstreeks uit de deelnemers lijst op te heffen. Tik op de naam van de deel nemer en selecteer aanvraag dempen ongedaan maken. De deelneer krijgt een melding met het verzoek om de demping op te heffen.

1

N een gesprek of een vergadering opent u de deelnemers lijst door te tikken op deel nemers in de gespreks knoppen.

2

Tik op de deel nemers die u wilt dempen en selecteer Audio dempen.1

Tik in een gesprek of een vergadering op de deelnemerslijst.

2

Tik op de deel nemers die u wilt dempen en selecteer Audio dempen.

1

Tik in een gesprek of een vergadering op de deelnemerslijst.

2

Tik op de deelnemers die u wilt dempen en selecteer dempen.

1

In een gesprek of een vergadering gaat u naar de deelnemerslijst.

2

Selecteer de deel nemers die u wilt dempen en kies geluid dempen.