Na Webex svemirskom sastanku svi mogu da priguše druge učesnike.

Na Webex sastancima ili sastancima u ličnoj sobi, samo domaćin i ko-voditelj mogu da priguše druge.

U jednom pozivu, takođe je moguće prigušiti drugu osobu.


Ne možete da unmutite učesnike kada ih prigušite, moraće sami da se odmotavaju. Međutim, domaćin i ko-voditelj mogu da zatraže od učesnika da se odmiče direktno sa liste učesnika. Dodirnite ime učesnika i izaberite stavku Zahtev nemuti. Učesnik dobija obaveštenje u kojem se od njih traži da se otpuše.

1

n poziv ili sastanak otvorite listu učesnika tako što ćete dodirnuti učesnike iz kontrola poziva.

2

Dodirnite učesnike koje želite da prigušite i izaberite priguši zvuk.1

U pozivu ili sastanku dodirnite listu učesnika.

2

Dodirnite učesnike koje želite da prigušite i izaberite priguši zvuk.

1

U pozivu ili sastanku dodirnite listu učesnika.

2

Dodirnite učesnike koje želite da prigušite i izaberite nemi .

1

U pozivu ili sastanku dođite do liste učesnika.

2

Izaberite učesnike koje želite da prigušite i odaberite priguši zvuk.