Provjera novih poruka glasovne pošte

Da biste saznali imate li nove poruke glasovne pošte, potražite jedan od sljedećih znakova:

  • Trakica svjetla na slušalici neprestano svijetli crveno.

  • Na zaslonu je prikazan broj propuštenih poziva i poruka glasovne pošte. Ako imate više od 99 novih poruka, prikazuje se znak plusa (+).

  • Znak uskličnika (!) označava hitne poruke glasovne pošte.

Cisco IP Phone 6800 series, 7800 series i 8800 series: Pored toga, kada upotrijebite telefonsku liniju iz slušalice ili iz zvučnika čut ćete reprodukciju tona prekidanja. Ton prekidanja specifičan je za liniju. Taj ćete ton čuti samo ako koristite liniju koja ima poruke glasovne pošte.

Cisco IP konferencija telefon 7832 i 8832: Čut ćete ton prekidanja iz zvučnika kada koristite telefonsku liniju. Taj zvuk čujete samo kad na liniji postoji glasovna poruka.

Pristupanje glasovnoj pošti

1

Izvršite jednu od sljedećih radnji:

  • 6800: Pritisnite Poruke ili Poruke.
  • 7800 i 8800: Pritisnite Poruke .
  • 7832 i 8832: Pritisnite Poruke.
2

Slijedite glasovne upute.