Provjeri nove glasovne poruke

Da biste saznali imate li nove poruke govorne pošte, potražite jedan od sljedećih znakova:

  • Svjetlosna traka na vašem telefonu je crvena.

  • Broj propuštenih poziva i poruka govorne pošte prikazuje se na zaslonu. Ako imate više od 99 novih poruka, prikazuje se znak plus (+).

  • Uzvičnik (!) označava hitne govorne poruke.

Serija Cisco IP Phone 6800, serija 7800 i serija 8800: Također ćete čuti zvuk mucanja na telefonu, slušalicama ili zvučniku kad koristite telefonsku liniju. Ovaj ton mucanja je specifičan za liniju. Čujete ga samo kad koristite liniju koja ima glasovne poruke.

Cisco IP konferencija Telefon 7832 i 8832: Pri uporabi telefonske linije čut ćete mucanje zvučnika. Čuje se samo kada linija ima glasovnu poruku.

Pristup govornoj pošti

1

Učinite jednu od sljedećih radnji:

  • 6800: Pritisnite Poruke ili Poruke.
  • 7800 i 8800: Pritisnite Poruke.
  • 7832 i 8832: Pritisnite Poruke.
2

Slijedite glasovne upite.


 

Pojedinosti o značajkama govorne pošte i pravilima PIN-A potražite u odjeljku Postavljanje i upravljanje glasovnom poštom.