Kontrollera nya röstmeddelanden

För att ta reda på om du har nya röst meddelanden, leta efter ett av dessa tecken:

  • Den ljusa remsan på din lur är solid röd.

  • Antalet e-missade samtal och röst meddelanden visas på din skärm. Om du har fler än 99 nya meddelanden visas ett plustecken (+).

  • Ett utropstecken (!) anger viktiga röstbrevlådemeddelanden.

Cisco IP-telefon, 6800-serien, 7800-serien och 8800-serien: Du kommer också att höra en signal som spelas upp från din telefonlur, headset eller högtalartelefon när du använder en telefonlinje. Den här ststentonen är linjespecifik. Du hör den bara när du använder en linje med röstmeddelanden.

IP-konferenstelefon 7832 och 8832 från Cisco: Du kommer att höra en signal som spelas upp från högtalar telefonen när du använder telefonlinjen. Du hör den bara när linjen har ett röstmeddelande.

Åtkomst till röstbrevlåda

1

Gör något av följande:

  • 6800: Tryck på meddelanden eller meddelanden.
  • 7800 och 8800: Tryck på meddelanden .
  • 7832 och 8832: Tryck på Meddelanden.
2

Följ röstanvisningarna.


 

Mer information om funktioner och PIN-regler för röstbrevlåda finns i Konfigurera och hantera din röstbrevlåda.