Nieuwe voicemailberichten controleren

Als u wilt weten of u nieuwe voicemail berichten hebt, zoek naar een van deze tekens:

  • De lichtstrip op uw handset is effen rood.

  • Het aantal e gemiste gesprekken voicemailberichten wordt op uw scherm weergegeven. Als u meer dan 99 nieuwe berichten hebt, wordt een plus-teken (+) weergegeven.

  • Een uitroepteken (!) geeft urgente voicemailberichten aan.

Cisco IP-telefoon 6800-serie, 7800-serie en 8800-serie: U hoort ook een toon die wordt afgespeeld via uw hoorn, headset of speakerphone wanneer u een telefoonlijn gebruikt. Deze toon is lijnsspecifieke toon. U hoort deze alleen wanneer u een lijn gebruikt die voicemailberichten heeft.

Cisco IP-conferentietelefoon 7832 en 8832: U hoort een toon die wordt afgespeeld via de luidspreker wanneer u de telefoonlijn gebruikt. U hoort deze alleen wanneer de lijn een voicemailbericht heeft.

Voicemail openen

1

Voer een van de volgende handelingen uit:

  • 6800: Druk op berichten of berichten.
  • 7800 en 8800: Druk op berichten .
  • 7832 en 8832: Druk op berichten.
2

Volg de audioaanwijzingen.


 

Zie Uw voicemail instellen en beheren voor meer informatie over voicemailfuncties en pincoderegels.