Yeni Sesli Mesajları Kontrol Edin

Yeni sesli mesaj mesajlarınız olup olduğunu bulmak için şu işaretlerden birini bulun:

  • Ahizenizin açık şeridi düz kırmızıdır.

  • Ekran cevapsız çağrı sesli mesaj sayısı görüntülenir. 99'dan fazla yeni mesajınız varsa bir artı (+) işareti görüntülenir.

  • Ünlem işareti (!), acil sesli mesaj mesajlarını gösterir.

Cisco IP Phone 6800 Serisi, 7800 Serisi ve 8800 Serisi: Telefon hattı kullanırken ahize, kulaklık veya hoparlörlü telefondan çalınan bir ses de duyar. Bu sıçraydırma tonu, sıraya özeldir. Yalnızca sesli mesajları olan bir hattı kullanırsanız duyarsınız.

Cisco IP Konferans Telefonu 7832 ve 8832: Telefon hattını kullanırken hoparlörden bir ses çalınır. Bunu yalnızca hattın sesli mesajı olduğunda duyarsınız.

Sesli Mesaja Eriş

1

Aşağıdaki eylemlerden birini gerçekleştirin:

  • 6800: Mesajlar veya Mesajlar'a basın.
  • 7800 ve 8800: Mesajlar ' a basın .
  • 7832 ve 8832: Mesajlar'a basın.
2

Ses istemlerini takip edin.


 

Sesli posta özellikleri ve PIN kurallarıyla ilgili ayrıntılar için bkz. Sesli postanızı ayarlama ve yönetme.