Sjekk Nye talemeldinger

For å finne ut om du har nye talepostmeldinger, se etter ett av disse tegnene:

  • Lysstripen på håndsettet er konstant rød.

  • Antall tapte anrop og talepostmeldinger vises på skjermen. Hvis du har mer enn 99 nye meldinger, vises et plusstegn (+).

  • Et utropstegn (!) indikerer presserende talepostmeldinger.

Cisco IP-telefon 6800-serien, 7800-serien og 8800-serien: Du vil også høre en hakketone som spilles av fra håndsettet, hodesettet eller høyttalertelefonen når du bruker en telefonlinje. Denne stammetonen er linjespesifikk. Du hører det bare når du bruker en linje som har talemeldinger.

Cisco IP-konferansetelefon 7832 og 8832: Du vil høre en hakketone som spilles av fra høyttalertelefonen når du bruker telefonlinjen. Du hører det bare når linjen har en talemelding.

Få tilgang til talepost

1

Gjør en av følgende handlinger:

  • 6800: Trykk på Meldinger eller Meldinger.
  • 7800 og 8800: Trykk på Meldinger .
  • 7832 og 8832: Trykk på Meldinger.
2

Følg talemeldingene.


 

For detaljer om talepostfunksjoner og PIN-regler, se Konfigurere og administrere taleposten din.