Проверете Нови гласови съобщения

За да разберете дали имате нови гласови съобщения, потърсете един от тези знаци:

  • Светлинната лента на вашата слушалка свети постоянно в червено.

  • Броят на пропуснатите повиквания и гласовите съобщения се показва на екрана ви. Ако имате повече от 99 нови съобщения, се показва знак плюс (+).

  • Удивителен знак (!) показва спешни съобщения на гласовата поща.

Cisco IP Phone серия 6800, серия 7800 и серия 8800: Освен това ще чуете заекващ тон от вашата слушалка, слушалки или високоговорител, когато използвате телефонна линия. Този тон на заекване е специфичен за линията. Чувате го само когато използвате линия, която има гласови съобщения.

IP конферентен телефон на Cisco 7832 и 8832: Ще чуете заекващ тон от високоговорителя, когато използвате телефонната линия. Чувате го само когато линията има гласово съобщение.

Достъп до гласова поща

1

Направете едно от следните действия:

  • 6800: Натиснете Съобщения или Съобщения.
  • 7800 и 8800: Натиснете Съобщения .
  • 7832 и 8832: Натиснете Съобщения.
2

Следвайте гласовите указания.


 

За подробности относно функциите на гласовата поща и правилата за ПИН вижте Настройване и управление на вашата гласова поща.