Ako vam administrator web-mjesta dopušta primanje automatskih ažuriranja alata za produktivnost Webexa, provjerite je li ažuriranje dostupno.

U programu Microsoft Outlook idite na Zakazivanje sastanka > Dodatne > Provjeri ima li ažuriranja.

Alati za produktivnost provjeravaju je li dostupno novo ažuriranje. Ako ažuriranje nije dostupno, pojavit će se poruka koja pokazuje da je instalirana najnovija verzija. Ako je dostupno novo ažuriranje, možete ga odmah instalirati.

 

Kada je Microsoft Outlook otvoren, Alati za produktivnost Webexa automatski provjeravaju ima li ažuriranja svaka dva sata.