Ako vam administrator lokacije dozvoli da primate automatske ispravke Webex alatki za produktivnost, možete da proverite da li je dostupna ispravka.

U programu Microsoft Outlook idite na opciju "Planiranje > još > da li postojeispravke ".

Alatke za produktivnost proveravaju da li je dostupna nova ispravka. Ako ispravka nije dostupna, pojavljuje se poruka koja ukazuje na to da je najnovija verzija instalirana. Ako je dostupna nova ispravka, možete odabrati da je odmah instalirate.

 

Kada je Microsoft Outlook otvoren, Webex alatke za produktivnost automatski proveravaju da li postoje ispravke svaka dva sata.