Pokud vám správce webu umožňuje přijímat automatické aktualizace Nástroje produktivity Webex, můžete zkontrolovat, zda je aktualizace k dispozici.

V aplikaci Microsoft Outlook přejděte do části Naplánovat schůzku > Další > Vyhledat aktualizace.

Nástroje produktivity kontrolují, zda je k dispozici nová aktualizace. Pokud není k dispozici žádná aktualizace, zobrazí se hlášení, že je nainstalována nejnovější verze. Pokud je k dispozici nová aktualizace, můžete ji nainstalovat okamžitě.

 

Když je aplikace Microsoft Outlook otevřena, Webex Productivity Tools kontroluje aktualizace automaticky každé dvě hodiny.