אם מנהל האתר שלך מאפשר לך לקבל עדכונים אוטומטיים של כלי הפרודוקטיביות של Webex , באפשרותך לבדוק אם יש עדכון זמין.

ב- Microsoft Outlook, עבור אל תזמן פגישה > עוד > בדוק אם קיימים עדכונים.

כלי פרודוקטיביות בודקים אם יש עדכון חדש זמין. אם אין עדכון זמין, מופיעה הודעה המציינת שהגרסה האחרונה מותקנת. אם קיים עדכון חדש זמין, באפשרותך לבחור להתקין אותו באופן מיידי.

 

כאשר Microsoft Outlook פתוח, כלי הפרודוקטיביות של Webex בודקים אם קיימים עדכונים באופן אוטומטי כל שעתיים.