Jeśli administrator witryny zezwala na otrzymywanie automatycznych aktualizacji Webex Narzędzia produktywności, możesz sprawdzić, czy aktualizacja jest dostępna.

W programie Microsoft Outlook przejdź do Zaplanowane spotkanie > Jeszcze > Sprawdź aktualizacje.

Narzędzia produktywności sprawdzają, czy dostępna jest nowa aktualizacja. Jeśli żadna aktualizacja nie jest dostępna, pojawi się komunikat informujący o zainstalowaniu najnowszej wersji. Jeśli dostępna jest nowa aktualizacja, możesz ją natychmiast zainstalować.

 

Gdy program Microsoft Outlook jest otwarty, narzędzia Webex Productivity Tools sprawdzają dostępność aktualizacji automatycznie co dwie godziny.