Provjerite dostupnost soba i raspored soba s Cisco Webex Share

Konferencijska dvorana koja je instalirana s Webex Share uređajem prikazuje kalendar rasporeda sastanaka za taj dan.Kada uđete u sobu koja ima Webex Share, pogledajte TV ekran za kalendar.
  Ako ne vidite TV zaslon koji prikazuje kalendar, administracija vaše organizacije nije omogućila tu značajku.

Ako je gornja traka kalendara plava, to znači da je soba dostupna. Ako je gornja traka kalendara narančasta, to znači da je soba rezervirana.

Status sobe može se promijeniti iz „Dostupno” u „Rezervirano” ako netko zakaže sastanak.

Da biste rezervirali sobu koja ima Webex Share, pogledajte Ugovorite sastanak s tvrtkom Cisco Webex Share.Je li taj članak bio koristan?