Når du går inn i et rom som har en Webex Share, ser du etter kalenderen på TV-skjermen.


 
Hvis du ikke ser TV-skjermen som viser kalenderen, har ikke organisasjonens administrasjon aktivert funksjonen.

Hvis den øverste linjen i kalenderen er blå, betyr det at rommet er tilgjengelig. Hvis den øverste linjen i kalenderen er oransje, betyr det at rommet er reservert.

Statusen til et rom kan endres fra "Tilgjengelig" til "Reservert" hvis noen planlegger et møte.

Hvis du vil reservere et rom som har en Webex Share, kan du se Planlegge et møte med Cisco Webex Share.