När du går till ett rum med en Webex Share kan du se kalendern på TV-skärmen.


Om kalendern inte visas på TV-skärmen har organisationens administratör inte aktiverat den funktionen.

Om den översta raden i kalendern är blå, innebär det att rummet är tillgängligt. Om den översta raden i kalendern är orange, innebär det att rummet är bokat.

Status för ett rum ändras från ”tillgängligt” till ”bokat” när någon schemalägger ett möte.

Om du vill boka ett rum som har en Webex Share, se Schemalägga ett möte med Cisco Webex Share.