När du går till ett rum med en Webex Share kan du se kalendern på TV-skärmen.


 
Om kalendern inte visas på TV-skärmen har organisationens administratör inte att aktiverat den funktionen.

Om den översta raden i kalendern är blå, innebär det att rummet är tillgängligt. Om den översta raden i kalendern är orange, innebär det att rummet är bokat.

Status för ett rum ändras från ”tillgängligt” till ”bokat” när någon schemalägger ett möte.

Information om hur du bokar ett rum med Webex Share finns i Schemalägga ett möte med Cisco Webex Share.